تبلیغات
فلق - بهترین سنّ ازدواج برای افراد مؤمن هم دختر و هم پسر طبق تحقیقات چه سنینی است ؟
                                               فلق

برگ سبزی است تحفه درویش
بهترین سنّ ازدواج برای افراد مؤمن هم دختر و هم پسر طبق تحقیقات چه سنینی است ؟
شنبه 8 آبان 1389

ازدواج برای دختر و پسر امری است غریزی و فطری. هر زمان این غریزه و فطرت و رشد سنی و عقلی و اجتماعی بیدار شود و دختر و پسر نیاز به ازدواج در درونشان بیدار شود؛ این زمان زمان ازدواج آن شخص می باشد. این نیاز به ازدواج اكثراً بعد از سنّ بلوغ شرعی دختر و پسر می باشد. امّا زمان ظهور این نیاز در افراد متفاوت می باشد. اگر جوانی به «بلوغ جسمی» و «بلوغ عقلی» رسیده باشد آمادة ازدواج می باشد. در افراد مؤمن و باهوش این بلوغ جسمی و عقلی زودتر حاصل می شود. پس سنّ ازدواج چیزی است نسبی كه در افراد مختلف، جوامع مختلف متفاوت می باشد. ما در اینجا شرایطی را كه یك شخص را به سنّ ازدواج می رساند مطرح می كنیم؛ كه این شرایط باید در هر دختر و پسری باشد تا یك ازدواج موفّق داشته باشد. همچنین باید گفت كه تعیین كردن سنّ برای ازدواج و یك نسخه پیچیدن برای همة افراد امری است اشتباه چون هر كسی در سنّی خاص این شرایط را دارا می باشد.
شرایط لازم برای رسیدن به سنّ ازدواج:

1. رشد جسمانی:
دختر و پس باید از لحاظ جسمی به بلوغ برسند. یعنی دختر و پسر توانایی جنسی داشته باشند. تحقیقات نشان می دهد دختران در سن 13 تا 14 سالگی اكثراً بلوغ جنسی پیدا می كنند و تمام دختران تا سنّ 17 سالگی بالغ می شوند. و در پسران نیز از سنّ 14 الی 17 سالگی تماماً بلوغ جنسی پیدا می كنند. اولین شرط برای ازدواج همین بلوغ جنسی است كه عموماً در دختران در 15 سالگی و در پسران در 16 سالگی حاصل می شود. منظور از بلوغ جنسی این است كه اندامهای جنسی دختر و پسر آمادگی مسائل زناشویی داشته باشند.
[1]
به عبارت دیگر بلوغ جنسی عبارتست از خواسته های فیزیولوژیكی و غریزی یك فرد و ازدواج جوابی است به خواسته ها و هر چه بین این دو سؤال و جواب فاصله بیشتر باشد عقده های روانی بیشتر است.
[2]
2. رشد عقلی:
به یقین زمانی كه فردی رشد فكری لازم جهت انتخاب همسر را نیافته است، نمی تواند اقدام به تصمیم برای ازدواج خود بنماید و چه بسا قدرت تشخیص مصلحت یا مفسده در ازدواج با فرد مورد نظر را ندارد،
[3] رشد فكری پس از بلوغ جسمانی رو به تكامل می رود. پس از بحران های بلوغ، فرد استعدادها، توانائیها و امكانات محیطی خود را بهتر می شناسد و نسبت به شخصیّت خود بیشتر آگاهی می یابد. در نتیجه تصمیماتش بیشتر از عقل نشأت می گیرد تا احساسات.[4]
3. رشد عاطفی:
رشد عاطفی و احساسی از شرایط لازم برای ازدواج است و دارای محاسن و مزایای زیادی است. از جمله اینكه قدرت محركة انسان است، عامل اتصال و پیوستگی و تلطیف انسانها و جوامع است، از مهمترین عوامل موفقیّت در زندگی زناشویی است. فرد برخوردار از رشد عاطفی، مهار احساسات منفی و مثبت خود را در دست دارد. او در ابراز خشم و ترس، گریه و شادی، محبّت و غیره در محدوده مورد قبول جامعه عمل می كند، نه همانند یك كودك. رشد عاطفی نیز مانند رشد عقلی به سنّ تقویمی نیست، بلكه به میزان یادگیری، تجارب فرد و از همه مهمتر تعامل عاطفی كودك با والدین و دیگر بزرگسالان آموخته می شود.
[5]
4. رشد اجتماعی:
رشد اجتماعی رابطة نزدیكی با رشد عقلی و رشد عاطفی دارد. انسان دارای چهار دنیای اجتماعی است: خانواده، مدرسه، شغل و دوستان كه فرد را باید از نظر اجتماعی در آنها مورد ارزیابی و بررسی قرار داد. فردی كه از رشد اجتماعی برخوردار است روابط اجتماعی (از جمله رابطه بین زن و شوهر) را بهتر درك می كند، به دیگران احترام می گذارد، حقوق دیگران را محترم می شمارد، نقش، وظایف و مسئولیتهای مربوط به خویش را به نحو أحسن انجام می دهد.
[6]
5. رشد اخلاقی:
روابط زناشویی همانند هر ارتباط اجتماعی دیگر بین انسانها با در نظر گرفتن ارزشهای اخلاقی و معنوی زن و مرد است كه منجر به سعادت و معنویت زندگی آنان می گردد. بسیاری از امور و مسائل زندگی زناشویی در چهارچوب اخلاق و فضایل اخلاقی قابل حلّ است و هر اندازه زن و شوهر متخلّق به اخلاق و رفتار پسندیده مانند صداقت و گذشت، درستی و فداكاری و... باشند زندگی شان از سلامت و آرامش بیشتری برخوردار خواهد بود.
[7]
اگر دختر و پسر این شرایط را دارا بودند می توانند ازدواج نمایند. البته باید دانست مناطق، محیطها، جامعه ها، نسلها، نژادها، قبلیله ها، خانواده ها و افراد (تفاوتهای فردی)، در این زمینه یكسان نیستند، بلكه تفاوتهایی با هم دارند، مثلاً در سرزمینهای «گرمسیر» بلوغ جنسی زودتر فرا می رسد تا مناطق «سردسیر»؛ و در محیطهای باز و شلوغ كه برخورد زن و مرد و دختر و پسر بیشتر است، و در محیطهای غیرمذهبی و بی بند و بار كه مسائل محرم و نامحرم و حجاب و عفّت كمتر رعایت می شود، بلوغ جنسی زودتر فرا می رسد تا در محیطهای مذهبی و پاك و با عفّت و پایبند به قوانین شرعی؛ و در خانواده های غیرمؤدب و بی فرهنگ كه رعایت حفظ مسائل جنسی را نمی كنند و احیاناً بچه ها شاهد مسائل جنسی (كلامی و غیركلامی) پدر و مادر خود هستند، بلوغ جنسی زودتر فرا می رسد تا خانواده هایی كه این مسائل را رعایت می كنند. كمیّت و كیفیّت خوراك و غذا نیز در این موضوع تأثیر دارد؛ آنهایی كه غذای بیشتر و قوی تر می خورند، بلوغ جنسی شان سریعتر است. آنچه كه آمار و تحقیقات نشان می دهد، حاكی از آن است كه بهترین سن ازدواج برای پسران 19 سال و برای دختران 16 سال می باشد. البته این سن متوسط است ممكن است پسر یا دختری زودتر از این نیاز به همسر داشته باشد، كه باید اقدام شود.
[8] در مسأله ازدواج نباید بیشتر به مسائل اقتصادی توجه كرد و ازدواج را به تأخیر انداخت كه اگر به تأخیر بیفتد باید شاهد فساد و فحشاء در جامعه بود. جوان اگر هنگام ازدواج نتواند ازدواج نماید تحت فشارهای جنسی و روانی از راههای غیرصحیح خود را ارضاء خواهد كرد. تحقیقات نشان می دهد كه اگر جوانان خوب آموزش ببینند هم زندگی لذّت بخشی بعد از ازدواج خواهند داشت و هم فرزندانِ كسانی كه در سنین گفته شده ازدواج كنند سالم تر و باهوش تر خواهند بود و در آینده با فاصلة سنی كم ارتباط بهتری با فرزندان خود خواهند داشت.[9]
منابع بیشتر:
1. جوانان و انتخاب همسر، علی اكبر مظاهری، انتشارات پارسایان، چاپ 22.
2. ازدواج مكتب انسان سازی، شهید پاك نژاد، انتشارات اخلاق، چاپ سوم، 1379.
3. سن ازدواج دختران، زهره حبیبیان، زهرا آیت اللهی، مریم گدازگر، نشر سفیر صبح، چاپ اول، 1380.
پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله ـ :
با همسان و هم شأن خود ازدواج كنید، بعضی مؤمنان مناسب و هم شأن یكدیگرند.
[10]


[1] . سن ازدواج دختران، زهره رجبیان، و...، ناشر سفیر صبح، چاپ اول، 1380، ص 165.
[2] . ازدواج مكتب انسان سازی، شهید دكتر سید رضا پاك نژاد، انتشارات اخلاق، چاپ سوم، 1379، صفحة 103.
[3] . سن ازدواج دختران، همان، ص 166.
[4] . جوان و تشكیل خانواده، استادان طرح جامع آموزش خانواده، چاپ سوم، 1376، ص 134.
[5] . همان، ص 135.
[6] . همان، ص 136.
[7] . همان، ص 137.
[8] . جوانان و انتخاب همسر، علی اكبر مظاهری، انتشارات پاساریان، چاپ 22، 1383، صفحة 28.
[9] . سن ازدواج دختران، همان، ص 156.
[10] . وسایل الشیعه. ج 7، محمد بن الحسن حرّ العاملی، داراحیاء التراث العربی، 1412 هجری، ص 51.

ارسال شده توسط بنده خدا در ساعت 10:55 قبل از ظهر ارسال شده در:روانشناسی، برچسب ها: سن ازدواج ، | نظرات()
برچسب ها
تومور انسان نما در شکم جوان کرمانی+ عکس , بحرین , تخریب مساجد به دست آل سعود , پیام نوروزی , رژیم صهیونیستی , تفاهم , اظهارات جالب سران رژیم صهیونیستی , نماز , اظهارات سران رژیم صهیونیستی , عوامل موفقیت , اخراجی های 3 , کاریکاتور , احمدی نژاد , ده نمکی , راهیان نور , ابتذال , جنگ نرم , راه های موفّقیّت , خیانت های منافقین از زبان BBC فارسی + فیلم , مریم بیدادرس , تسلیحات نظامی , ویروس جدید , لیبی , متن کامل پیام نوروزی رهبر معظم انقلاب , مسعود رجوی , دعا برای اولاد دار شدن , سلحشور , تاریخچه منافقین , جهاد اقتصادی , راه های تاثیر در مرد , تسلیحات نظامی عربستان , استارس , BBC فارسی , دعا برای زیاد شدن روزی , شوره سر , زنان بخوانند , عکس هایی از ابتذال در تاتر , سران رژیم صهیونیستی , منافقین خلق , یمن , دهه فجر , خیانت های منافقین , خمس یارانه ها , جنین 2 سر , عكس احمدی نژاد , وهابی کافر است , راه های مهربان شدن همسر , تسلیحات نظامی پیشرفته , مسلمان شدن مسیحی , خانواده ,